Cjenik

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca/zakupodavca:

od 1 mjeseca do 12 mjeseci: 20% od ukupnog iznosa, ali ne manje od jedne mjesečne najamnine + PDV

od 12 do 36 mjeseci: 150 % jedne mjesečne najamnine/zakupnine +PDV

od 36 mjeseci na više: dvije mjesečne najamnine/zakupnine +PDV

 

Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina isključivo naplativa od najmoprimca/zakupoprimca nekretnine. 

UNAJMLJIVANJE I UZIMANJE U ZAKUP – provizija od najmoprimca/zakupoprimca:

od 1 mjeseca do 12 mjeseci: 20% od ukupnog iznosa, ali ne manje od jedne mjesečne najamnine + PDV

od 12 do 36 mjeseci: 150 % jedne mjesečne najamnine/zakupnine +PDV

od 36 mjeseci na više: dvije mjesečne najamnine/zakupnine +PDV


Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina isključivo naplativa od najmodavca/zakupodavca nekretnine. 

PRODAJA - provizija od prodavatelja nekretnine za posredovanje u prodaji:
2 – 4 % od konačne kupoprodajne cijene + PDV, ali ne manje od 7.500,00 kn što predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina isključivo naplativa od kupca nekretnine.

KUPNJA - provizija od kupca nekretnine za posredovanje u kupnji:
2 – 4 % od konačne kupoprodajne cijene + PDV, ali ne manje od 7.000,00 kn što predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina isključivo naplativa od prodavatelja nekretnine.

ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake ugovorne strane u zamjeni, a postotak se računa od konačno dogovorene vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom u iznosu od 2 - 4 % od konačne dogovorene vrijednosti nekretnine + PDV, za svaku ugovornu stranu.