06.08.2021

Energetski certifikat

Znate li da je po odredbama članka 23. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) vlasnik stana obvezan kupcu dati na uvid energetski certifikat, a prilikom realizacije kupoprodaje isti predati novom vlasniku?

Znate li da svaki medijski objavljen oglas o prodaji nekretnine mora biti energetski certificiran jer u suprotnom vlasnik nekretnine može platiti kaznu?

PREMIUM HOME nudi vam uslugu izrade certifikata, iznimno bitnog dokumenta u kupoprodajnom procesu jer bez njega ne možete prodavati nekretninu.

Energetski certifikat je dokument koji će na pregledan način predočiti energetska svojstva zgrade, stanje i učinkovitost energetskog sustava te kvalitetu i svojstva elemenata toplinske izolacije (grijanje, stolarija, kvaliteta zidova i sl). Taj će dokument precizno izraziti koliko energije vaša nekretnina troši, koliko energije nepotrebno gubi te kojem energetskom razredu pripada, a izrađuje se u postupku energetskog pregleda koji obuhvaća prikupljanje i obradu podataka o stanju objekta, potrošnji energije i visini režija.

Energetski certifikat može biti razreda A+, A, B,C, D, E, F, G.

Energetski razred A+ dobivaju nekretnine u kojima je potrošnja energije za grijanje, odnosno hlađenje najmanja (ovisno o materijalima koji su korišteni pri gradnji). Energetski razred G dobivaju nekretnine koje su najmanje ekonomične, odnosno u kojima je potrošnja energije za grijanje tj. hlađenje najveća.

Upit za ovu uslugu pošaljite na info@premiumhome.hr